Vi planter ikke træer

For det gør ingen reel forskel. CO2-niveauet i atmosfæren er på sit højeste i 650.000 år og med vores samfunds fortsatte store afhængighed af fossile brændsler, bliver vi ved med at lukke CO2 ud i atmosfæren. Der skal drastiske midler til - og i fællesskab gør vi det muligt at tage dem i brug. Vi baserer alt, vi gør, på videnskab. Ingen bullshit, greenwashing og ugennemsigtige løsninger.

Læs om vores vision

Image

VORES VISION:

Vi tager fat om problemets rødder og giver virksomheder magten til at gøre en reel forskel og accelerere den grønne omstilling

Hvem står bag?

Teamet bag Reel består af miljøingeniører med speciale i bæredygtighedsvurdering, økonomer med speciale i energimarkedet og softwareingeniører. Vores arbejde er funderet i videnskab. På trods af vores respektive fagligheder har vi én ting til fælles. Vi er alle klimaaktivister, der lever og ånder for at udfordre status quo. Vi vil gøre en forskel - og det kan vi kun gøre i fællesskab.

Vores 3 løfter:

Klimaløfte

Vores primære beslutningsværktøj er vores klimakompas. Vi vælger løsninger, der har en reel og signifikant indflydelse på klimaet.

Der betyder for eksempel, at vi ikke planter træer i den nordlige hemisfære som del af en markedsføringskampagne, når videnskaben viser, at hvis man skal plante træer som del af en naturlig klimareduktionsstrategi, skal det gøres i tropiske områder, hvor træer vokser hurtigt og binder mere CO2. Samtidig er vores højeste prioritet at eliminere udledning af fossil kulstof til atmosfæren. Vi skal stoppe lækagen, inden vi for alvor begynder oprydningsarbejdet. På den måde kan vi gøre den største forskel.
Økonomisk løfte

Vi forpligter os til at investere hele vores overskud i videreudviklingen af Reel eller i nye klimainitiativer.

Vi skal tjene penge. Ellers kan vi ikke drive en forretning. Men med vores løfte om at geninvestere alt overskud i videreudviklingen af Reel eller i nye klimainitiativer, sikrer vi, at vi holder øjnene på bolden. Klimaudfordringerne er enorme og for, at vi kan gøre en målbar forskel, er vores økonomiske løfte en nødvendighed.
Fællesskabsløfte

Vi forpligter os til at skabe et fælleskab samt involvere os aktivt i og påvirke samfundsdebatten i den rigtige retning.

Klimaudfordringerne kan ikke løses egenhændigt. Det kræver involvering fra os alle sammen. Vi skal løfte i flok. Med vores fælleskabsløfte forpligter vi os både til at styrke fællesskabet om Reel ved at indgå partnerskaber og involvere passionerede mennesker samt påvirke samfundsdebatten i den rigtige retning ved aktivt at deltage i events, politiske diskussioner og fagfora.

Vil du være en del af vores fællesskab? Tag fat i os med det samme.

Vi skaber en verden drevet af vedvarende energi.
Vil du med på holdet?


Bliv en del af reel

Reel er ikke...

© 2020 Reel ApS       Privatlivspolitik